Python Plugins

QGIS biedt bijzonder veel basisfunctionaliteit, maar door gebruik te maken van plugins die geschreven zijn in de taal Python, kan men zelf gewenste functionaliteit toevoegen. Overigens zijn er nog meer manieren om met Python code het gedrag van QGIS naar je hand te zetten.

Python plugins hebben het grote voordeel dat men deze kan delen met de QGIS gemeenschap door deze te uploaden naar een centrale bibliotheek met Python plugins, de QGIS Python Plugins Repository. Vervolgens kan elke gebruiker deze Python Plugin vanuit de QGIS applicatie snel vinden, downloaden en installeren.

Website in ontwikkeling

Ik heb drie Python plugins ontwikkeld en ondergebracht in de QGIS Python bibliotheek, de KLIC Viewer plugin, die ik eerder de 'WION Result viewer' had genoemd. De Map themes builder plugin en de Coordinate Systems Updater plugin.

KLIC viewer plugin

De KLIC viewer plugin, is een plugin die alleen in Nederland wordt gebruikt. Met deze plugin kun je het resultaat bekijken van een KLIC melding die je moet doen wanneer er mechanische graafwerkzaamheden worden verricht. Een KLIC melding is vanaf 2009 verplicht. Er was op dat moment wel een KLIC viewer van het kadaster, maar die viewer was niet goed. Zo kon je er bijvoorbeeld niet in meten laat staan je eigen kaartlagen er aan toevoegen. In 2009 ben ik in mijn vrije tijd begonnen met de ontwikkeling en in 2010 heb ik deze plugin gereleased voor QGIS versie 1.0. Vervolgens heb ik deze continue onderhouden en door ontwikkeld. Bekijk ook eens de video.

Theme builder plugin

De KLIC viewer plugin bevatte functionaliteit waarvan ik meende dat die ook wereldwijd gebruikt kan worden. Per thema (electriciteit, gas, water, riool) kon ik ineens de leidingen, maatvoering en labels aan of uitzetten. Dit ontbrak in QGIS en na enige ontwikkeling bracht ik de Themes Builder Plugin uit. Bekijk ook eens de video.

Een aantal versies later werd in QGIS de mogelijkheid ingebracht om zelf thema's aan te maken en was het ook moeilijker geworden om deze plugin te onderhouden. Ik besloot om deze plugin niet meer verder te onderhouden.

Coordinate system updater plugin

In QGIS versie 1.6 was het originele RD-coördinaten systeem nog aanwezig. Wanneer je kaartgegevens met het RD cöordinatensysteem wilt combineren met de kaarten van GoogleMaps of Open StreetMap dan was er een groot verschil in ligging. Vervolgens heb ik de QGIS coordinate system updater plugin geschreven waarmee je een lijst van coördinatensystemen kunt bijwerken, o.a. het Nederlands RD systeem maar ook de Finse en het Japanse coördinatensysteem. Bekijk ook eens de video. In versie 1.7 is de definitie van EPSG 28992 aangepast zodat de plugin voor Nederland niet langer nodig is. Vanaf QGIS 1.8 zijn er bij het gebruik van deze plugin problemen geconstateerd die nog opgelost moeten worden.

BAG plugin

(in ontwikkeling)

Ik kwam op een gegeven moment in aanraking met BAG compact en heb vervolgens een script geschreven wat die 600 MB aan GML gegevens met de adreslokaties van alle woonpercelen van Nederland snel omzet naar csv bestanden die vervolgens o.a. kunnen worden ingelezen in QGIS en omgezet naar een andere kaartlaag. Wanneer ik weer eens tijd heb zal ik er weer aan werken. Een opdracht is welkom! Contact

EPANET plugin

Deze plugin is ontwikkeld in Frankrijk door Oslandia, maar deze heeft meer dan mijn belangstelling. Bekijk ook eens de EPANET demo.

Het gebruik ervan is niet eenvoudig, maar hiermee kun je hydraulische berekeningen van netwerken uitvoeren en het resultaat ervan direkt zichtbaar maken in QGIS. Aangezien ik in de Solomon Eilanden 50 kleinschalige drinkwaternetwerken heb ontworpen had ik graag deze plugin tot mijn beschikking gehad. Gelukkig waren mijn netwerken zo klein dat het doorrekenen van het hoofdnet nog wel op papier kon plaatsvinden.

Hydraulisch datamodel

Ik ben bezig om een hydraulisch datamodel in een Spatialite database te ontwikkelen die naadloos op de EPANET plugin aansluit. Vervolgens zal ik ook python-scripts ontwikkelen die bestaande geregistreerde leidingnetwerken kan converteren naar het hydraulisch datamodel in Spatialite zodat ermee gerekend kan worden. Een opdracht is welkom! Contact