1e Contact

Heeft u interesse, neem dan voor een eerste kennismaking bij voorkeur via de E-mail contact op. Beschrijf in de mail beknopt welke ondersteuning u nodig heeft. Telefonisch graag alleen contact opnemen op vrijdag, aangezien ik de andere dagen voor Realworld Systems bij klanten gedetacheerd zit.

Hulp QGIS gemeenschap

Elk beroep op ondersteuning zal zo goed mogelijk worden behandeld.

GIS-hulp promoot het gebruik van QGIS!

Wanneer GIS-hulp niet die ondersteuning kan bieden waarom u vraagt, zal GIS-hulp u helpen met het vinden van die ondersteuning binnen de QGIS gemeenschap.

Eerst vrijblijvend gesprek

Voor elke opdracht vindt er eerst een kennismaking plaats waarbij vervolgens de opdracht verder wordt ingevuld. Vervolgens zal dit worden uitgewerkt tot een projectplan en een offerte. De offerte en het projectplan zal duidelijke kaders bevatten zodat wederzijdse verwachtingen goed vastliggen.

Uitvoering en Afronding

De voortgang van de opdracht zal tijdens de uitvoering uiteraard regelmatig worden teruggekoppeld aan de opdrachtgever. Zeker wanneer het een opdracht betreft waarbij er ook functionaliteit ontwikkeld (geprogrammeerd) moet worden.

Wanneer de opdracht is uitgevoerd. zal er ook afgestemd worden welk deel ervan publiek gebruikt kan worden en gedeeld met de hele QGIS gemeenschap. Ook daar zullen heldere afspraken over gemaakt worden.

Criteria opdrachten

In enkele gevallen kan GIS-hulp een opdracht niet aannemen.

  1. Maatschappelijk belang
  2. Geen spoedopdrachten
  3. Geen te grote opdrachten
  4. In enkele gevallen dient mijn werkgever akkoord te gaan

GIS-hulp geeft de voorkeur aan opdrachten die er maatschappelijk toe doen. Het moeten overzichtelijke opdrachten zijn die binnen een redelijk termijn, hooguit enkele maanden, kunnen worden afgerond.

Wanneer een opdrachtgever al een bestaande klant is van Realworld Systems, dan zal er in dat geval overleg plaatsvinden met mijn werkgever of de opdracht aanvaard kan worden.

Maatschappelijk ondernemen

Nurse Crossing Creek in Solomon Islands

Verpleegster Solomon Eilanden onderweg
Door Keiko Ota, © GIS-hulp

GIS-hulp zal met name hulporganisaties graag ondersteunen bij het maken van de oversteek van een commerciële naar een OpenSource GIS applicatie.